Pakalpojuma sniegšanas noteikumi

1. Piekrišana noteikumiem

Izmantojot EightyOne BMX Shop tīmekļa vietni un pakalpojumus ("Pakalpojums"), ko nodrošina KT555 SIA (Reģ.nr. LV44103113513), jeb EightyOne BMX Shop, jūs piekrītat ievērot šādas prasības un nosacījumus ("Pakalpojuma sniegšanas noteikumi").

2. Maksājumi un maksas

EightyOne BMX Shop un maksājoša klienta līgumattiecības nosaka EightyOne BMX Shop distances līgums

Distances līgums un atteikuma tiesības

SIA KT555 (reģ. nr. LV44103113513), juridiskā adrese Beātes iela 21-51, Valmiera, LV-4201,  tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu EightyOne BMX Shop interneta mājas lapā un ir apstiprinājusi, ka piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Piegādātājs apņemas sniegt Pasūtītājam  pakalpojumus, turpmāk tekstā saukti Pakalpojums, pēc Pasūtītāja elektroniska pieprasījuma.

1. Piegādes un samaksas kārtība

 • Pakalpojuma cena tiek noteikta atbilstoši EightyOne BMX Shop tīmekļa vietnē atrodamajam cenrādim un tiek skaidri parādīta rēķinā vai uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas.
 • Maksājumus var veikt internetā ar Bankas pārskaitījumu un Swipe. Pasūtītājs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar izvēlēto maksājuma metodi.
 • Pasūtītājam pie Pakalpojuma cenas automātiski tiek pieskaitīts PVN, kas skaidri tiek parādīts rēķinā pirms interneta maksājuma veikšanas. 

Apmaksa ar pārskaitījumu

 • Ja Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu ar pārskaitījumu, Piegādātājs automātiski sagatavo un Pasūtītājam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu avansa rēķinu, kas ir šī distances līguma neatņemama sastāvdaļa. Avansa rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

 • Piegādātājs nosūta Pasūtītājam avansa rēķinā norādīto produktu,  tiklīdz Piegādātājs ir saņēmis samaksu atbilstoši avansa rēķinam.
 • Apmaksājot avansa rēķinu, Pasūtītājs apliecina, ka ir iepazinies ar šī distances līguma nosacījumiem, piekrīt tiem un vēlas pasūtīt un saņemt avansa rēķinā norādīto Pakalpojumu.
 • Pēc avansa apmaksas saņemšanas, pasūtītājam elektroniski tiek nosūtīts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem sagatavots gala rēķins.

2. Informācija par atteikuma tiesībām

Atteikuma tiesības

 • Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī pasūtījuma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no pasūtījuma saņemšanas dienas.

 • Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Patērētājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta uz [email protected] pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

 • Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Piegādātājs pārtrauc līguma izpildi un Patērētājs apmaksā preces atgriešanas sūtīšanas izmaksas.

Naudas atmaksas kārtība

 • Piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad no Patērētāja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, atskaitot tās izmaksas, kas saskaņā ar šo līgumu jāsedz Pasūtītājam. Piegādātājs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Patērētājs.

3. Piegādātāja kontaktinformācija

Piegādātāja kontaktinformācija ir atrodama šajā mājas lapā:

http://www.81bmxshop.com/kontakti/

EightyOne BMX Shop

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.